top of page

Het Buurtzaak Corona protocol

Op 1 juni mogen de wijk- en dorpscentra weer open in Breda. Dit doen we op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier. Met dit protocol willen we samen met gebruikers van onze locatie ervoor zorgen dat dit op een verantwoorde wijze wordt georganiseerd. Ondanks dat nog niet alles zeker is, hebben we de zekerheid dat dit komende periode zo gaat blijven en de openstelling beperkt wordt in aantal personen. Dit geeft hopelijk wel voldoende houvast. De Buurtzaak doet een nadrukkelijk beroep op het gezond verstand en verantwoordelijkheid nemen.

Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is. We zien dit protocol als een 'levend' document dat de komende maanden geactualiseerd kan worden als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Verantwoordelijkheid
Organisatoren van activiteiten en huurders zijn verantwoordelijk voor de controle en het toezien op de naleving van de genomen maatregelen door de bezoekers gedurende de activiteit en spreken indien nodig hun leden ook aan op hun gedrag, mocht daartoe aanleiding zijn. Uiteindelijk zijn de bezoekers verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.


Algemene Regels De Buurtzaak

a - Reserveren ➔ reserveren via buurtzaak@gmail.com
b - gezondheidscheck ➔ Invullen van het Registratie Formulier (in de Buurtzaak)
c - Thuisblijfregels
d - Afstand 1,5 meter
e - Hygiëne
f - Looproutes
g - Schoonmaak
h - Kapstokken en jassen
i - Pauze- en rookmomenten
j - GGD contactonderzoek

a. Reserveren

 • Alle activiteiten worden per gebruiker en huurder vastgelegd in (nieuwe) afspraken voor dag en tijdstip van gebruik.

 • Reserveren van de Buurtzaak via buurtzaak@gmail.com

 • Maximaal toegestaan aantal gasten: 12


b. gezondheidscheck

Gezondheidscheck bij inloop/ aanvang van de activiteit via formulier (aanwezig in de Buurtzaak)


c. Thuisblijfregels

 • Bezoekers en medewerkers blijven thuis bij klachten van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts (38 graden of hoger). Je mag weer naar buiten zodra er 24 uur lang geen klachten meer zijn. Deze medewerkers of bezoekers met klachten wordt toegang tot het dorpshuis geweigerd.

 • Blijf ook thuis indien iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten)


d. Afstand 1,5 meter

 • De Buurtzaak mag maximaal door 12 personen tegelijkertijd worden gebruikt

 • Alle volwassen bezoekers en personeel houden tenminste 1,5 meter onderlinge afstand en hebben geen fysiek contact.


e. Hygiëne

 • Bij binnenkomst moet iedereen zijn/haar handen desinfecteren.
  Er staat bij binnenkomst desinfecterende handgel.

 • Handen schudden is niet toegestaan

 • Was je handen frequent en in ieder geval na elk toiletbezoek, na het schoonmaken, voor het eten en telkens bij binnenkomst van het gebouw.

 • Hoesten en niesen doe je in je elleboog en gebruik alleen papieren zakdoekjes


f. Looproutes

 • Vanwege de beperkte ruimte is er in De Buurtzaak géén looproute aangegeven.

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.


g. Schoonmaak

 • Elke gebruiker/huurder is verplicht na gebruik De Buurtzaak schoon te maken.

 • Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, pinautomaat, etc.) worden schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel.

 • De publieke ruimtes (zoals toiletten)
  Gebruiksmaterialen en werkplekken moeten bij gebruik door meerdere personen met
  regelmaat door de gebruikers/begeleiders worden gedesinfecteerd.

h. Kapstokken en jassen

 • Kapstokken worden niet gebruikt en jassen ophangen aan de stoel van de gebruiker


i. Pauze- en rookmomenten

 • Buiten bij de ingang van De Buurtzaak kan gerookt worden. Niet op het binnen terras.

 • Voor de ingang van De Buurtzaak houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn en let daarbij ook op voorbijgangers.

 

j. GGD contactonderzoek

Per activiteit of inloopmoment wordt een registratielijst bijgehouden van aanwezigen voorzien van naam en telefoonnummer. Indien er onverhoopt toch een besmet persoon aanwezig was kan er snel gehandeld worden door de GGD met contactonderzoek en verdere besmettingen worden voorkomen. Vanwege de APV wetgeving (privacy) worden de registratieformulieren 14 dagen na dato vernietigd.

Zaalverhuur

 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.

 • Alle gasten wassen bij binnenkomst de handen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)

 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafel zitten.

 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.

 • Reinig tafels, stoelen etc. na afloop van de activiteit.

 • Indien er betaald moet worden dan gebeurt dit contactloos (pin)

Keuken

 • Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.

 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.

 • Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

bottom of page