top of page

DISCLAIMER

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij behandelen uw gegevens met respect conform de AVG privacy wetgeving.

Lees onze privacyverklaring

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

 

De Buurtzaak aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

De Buurtzaak biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

 

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Buurtzaak of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Buurtzaak.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door 'De Buurtzaak'.

bottom of page