top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Privacyverklaring DE BUURTZAAK Versie: 24 mei 2018


Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze verklaring lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en waarvoor we die gegevens gebruiken. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten en communicatie van De Buurtzaak. De Buurtzaak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.debuurtzaakbreda.com  Teteringsedijk 2, 4817 MG Breda    
Dhr. D. van Griensven is de Functionaris Gegevensbescherming van De Buurtzaak en is te bereiken via driekvangriensven@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Buurtzaak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via driekvangriensven@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Buurtzaak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

- Het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming
De Buurtzaak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Buurtzaak tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Buurtzaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Buurtzaak deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Zo maakt De Buurtzaak gebruik van de volgende partijen:


1.    MailChimp;
Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail;
Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van MailChimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen. Je persoonsgegevens zijn binnen Mailchimp enkel toegankelijk voor de nieuwsbrief verantwoordelijken binnen
De Buurtzaak

2.    Wix.com-platform;
De Buurtzaak website wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com voorziet ons van het online platform dat ons toelaat je te informeren over onze vereniging. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen door Wix.com’s gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-toepassingen. Zij slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall.
De website opmaak is beveiligd met een login en wachtwoord en kan enkel door de webdesigner van
De Buurtzaak ingekeken en bewerkt worden.


Verder zal De Buurtzaak jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, mits wij hiervoor jouw nadrukkelijke toestemming hebben gekregen en uiteraard maakt De Buurtzaak in dit geval met deze partijen (verwerkers) een verwerkersovereenkomst waarin wij de nodige afspraken maken  om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Buurtzaak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Foto’s en film
Wij maken soms foto’s en of filmopnames van activiteiten in en rond De Buurtzaak. Deze opnames gebruiken wij ter promotie op onze website, YouTube kanaal en Facebookpagina. De Buurtzaak probeert te allen tijde te voorkomen dat iemand ongewild op foto of film verschijnt. Daarom vragen wij vooraf altijd toestemming bij het maken van opnames. Mocht iemand zich onverhoopt herkennen op foto of film en dit materiaal verwijderd hebben, neem dan contact op met  driekvangriensven@gmail.com  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Buurtzaak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar driekvangriensven@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Buurtzaak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Buurtzaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met driekvangriensven@gmail.com

 

bottom of page